Wonen in de Experimentele Flats

In het wooncomplex heerst een grote mate van betrokkenheid, waarvoor mensen bewust hebben gekozen. Het is geen woongroep, want ieder heeft een eigen woning, maar haast niemand leeft echt anoniem. De bewoners hebben daarom ook zeggenschap over de gemeenschappelijke hal en mogen zelf kiezen wie er komt wonen. Daarnaast worden er regelmatig samen activiteiten ondernomen, zoals de nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse schoonmaak van het park rondom de flats.