Foto van de bewonerscommisie 2017

Bewonerscommissie

Ons complex heeft een bewonerscommissie, die de belangen van de huurders behartigt, contact heeft met Portaal en initiatief neemt tot het organiseren van activiteiten. Maar misschien wel de belangrijkste taak, is het beheren van de inschrijflijst, liefkozend nog wel de 'kaartenbak' genoemd, verwijzend naar het systeem van de jaren '70. Als de commissie dit beheer niet op zich neemt, kan deze woonvorm niet meer blijven bestaan: Portaal zou de woningen dan via woningnet vehuren.

Daarom is het belangrijk, dat er actieve, betrokken bewoners zijn die in de commissie willen of deze willen ondersteunen. Denk hieraan als je de keuze maakt voor de Experimentele Flats.